İzahnameler ve Kamuyu Aydınlatma Belgeleri

Bossa - Akkardan Birleşme Duyurusu
Bossa - Akkardan Birleşme Raporu
Bossa - Akkardan Birleşme Sözleşmesi
Bossa Sermaye Azaltım Raporu
Ana Sözleşme Tadil Metni
Uzman Kuruluş Raporu
Tahmini Açılış Bilanço
Birleşme İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Bossa Sermaye Azaltım İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı