Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bu politika belgesiyle Bossa, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun şirketimiz için önemini ve önceliğini vurgular.
Bossa, sahip olduğu birikim, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede, Bossa’nın faaliyetleri; ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sorumluluk anlayışı içinde yürütülmekte ve toplumu geliştirmek öncelikleri arasında yer almaktadır.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

1. Bossa olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm alanlarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

2. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin yaratılmasında en önemli unsur olduğunu düşünmekteyiz. Çalışanlarımızın, Bossa üyesi olarak özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın özel hayatı ile iş hayatı arasındaki dengeyi sağlarken, kişisel gelişimi için gerekli çabayı da üstleniriz.

Şirket içinde; ırk, din, cinsiyet, yaş, siyasi düşünce, dil, fiziksel engel veya benzer nedenler gibi herhangi bir ayrımcılık yapılmasını kabul edemeyiz. İşbirliğini destekleyici ve çatışma ortamını engelleyen, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratarak farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin bir arada uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
Bossa olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve en önemli hedefimiz, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumaktır.

3. Her türlü faaliyetimizin çevresel etkilerini, sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Biz, olumsuz çevresel etkileri yok edebilen ya da en az noktaya indirebilen gerekli tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını uygulamak ile yükümlüyüzdür.

4. Bossa olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

5. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, Bossa’nın sosyal sorumluluk standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımları uygular ve geliştiririz.

Bu belgede yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Şirketin sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterecekleri başarı, şirket performansının değerlenmesinde önemli bir kriter olarak düşünülmektedir.
Bu belge, daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olmak üzere, her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımız, hissedarlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.