sertifikalar

 • AFRİKA PAMUĞU Open or Close

  Cotton Made in Africa - 2014'ten Bugüne

  İnternet üzerinden ticaret yapan Alman Otto şirketi tarafından başlatıldı ve şimdi birçok NGO ve şirket paydaşları tarafından desteklenmektedir. Afrikaya para göndermek yerine, Afrika da üretilen bu pamuk, vakfın adından da anlaşılacağı gibi, insanlara ticari aktivitelerde kendilerini geliştirmek için yapılan ticari bir yardım olan, sosyal iş ilkelerinin izlenmesini sağlar. Bu girişime katılan Afrika’nın küçük hissedarlı çiftçileri, eşit paya sahiptir. Sistemde ki kayıt ‘’Cotton Made in Africa’’ lisansı altında Afrika’dan satın alınan pamuktur. Bossa ‘’Cotton Made in Africa‘’ sertifikasına sahiptir.

 • BETTER COTTON INITIATIVE (BCI) Open or Close

  Better Cotton Initiative (BCI) - 2011’den Bugüne
  Pamuk, denim üretiminde kullanılan en temel hammaddedir. Bu yüzden, BCI programının daha fazla sürdürülebilir ürünlerine yönelik yapılan bütün adımlarını takip eden Bossa, bu konuda hedeflerimizi başarmamıza önemli bir katkı sağlar.

  BCI Initiative organizasyonun çok paydaşlı grubu ile yoğun işbirliği içinde daha iyi ve daha sürdürülebilir pamuk yetiştirme olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemle yapılan ürüne ‘’Better Cotton’’ denildi. 6 temel prensibi vardır.

  1.Better Cotton, zararlı etkileri en aza indirmiş ürün koruma uygulamalarını kullanan çiftçiler tarafından üretilir.
  2.Better Cotton, suyu verimli şekilde kullanan ve kullanılabilirliğe özen gösteren çiftçiler tarafından üretilir.
  3.Better Coton, toprağın yapısına özen gösteren çiftçiler tarafından üretilir.
  4.Better Cotton, doğal ortamı korumaya özen gösteren çiftçiler tarafından üretilir.
  5.Better Cotton, lifin kalitesinin koruyan ve özen gösteren çiftçiler tarafından üretilir.
  6.Better Cotton, saygılı çalışmayı destekleyen çiftçiler tarafından üretilir.

  Beter Cotton’ın ilk mahsulü Brezilya, Hindistan, Mali ve Pakistan’da ki çiftçiler tarafından 2010-11 yıllarında yapıldı. 2012 den beri Çin’den Better Cotton alınmaktadır ve Türkiye, Better Cotton ürününü olabildiğince iyi bir şekilde hazırlamakla ilgilidir. Diğer bölgeler içinse BCI, dünya çapında sayısı sürekli artan çiftçilerle örgütler ve hükümetlerin düzenli olarak ortak yollarını aradıkları bir tartışma konusudur.

 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI Open or Close
 • ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI Open or Close

  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası - 2008’den Bugüne
  Dünyamızda kaynakların sınırlı olup günden güne yok olduğu ve sınırlandığı ve insanların etkisinden dolayı küresel problemlerin oluştuğu açık bir şekilde görülmektedir. İhtiyaç duyulan tek şey, çevresel etkilerin yasal uygulamalar yerine toplum dinamikleri tarafından kontrol edilebilmesidir.

  Standart, çevre performans gerekliliklerini kesin bir şekilde vurgulamaz fakat onların çevresel yönetim sistemlerini geliştiren yardımcı organizasyonlara taslak olarak hizmet eder. ISO 14001, çevresel ve ekonomik hedefleri olan yardımcı şirketler ve diğer yönetim faaliyetlerini bir araya getirebilir.

  Şirketlerde ki, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri, çevre performansların devamlılığını üretim ve/veya servis sırasında iyileştirmek ve kirliliği önleyen çalışmalara katılmak, yasal sınırlılıklara uymak, etkileri kontrol altında tutmak, süreçlerde ki çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve kararında baş sırada gelmektedir.

 • ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI Open or Close

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Sertifikası
  Bu sistem, sera gazı emisyonlarının ve maliyetlerin azaltılması üzerine odaklanan etkili enerji yönetim sisteminin kurulmasına yardımcı olur. ISO 50001, Enerji Yönetim Sistemini iyileştirir, kalıcı hale getirir, uygular ve oluşumu için gerekli koşulları sağlar.
  Standart, bilinen uluslararası standartlar ve uygulamalar üzerine oluşan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. Bu standart, şirketlere enerji politikasını geliştirmesi ve uygulamasında yardımcı olurken, enerji tüketimi için programları, hedefleri, enerji yönetim araçlarını ve temel alanların belirlenmesini kapsamaktadır.

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Open or Close
 • KÜRESEL GERİ DÖNÜŞÜM STANDARDI Open or Close

  Küresel Geri Dönüşüm Standardı - 2011’den Bugüne
  Bu standart, tekstil sektöründe ve ötesinde belirli bir üründeki geri dönüştürülmüş parça veya diğer girdi miktarını doğrulamak amacıyla geliştirildi GRS, sertifikalı ürünler için izleme ve takip prensibine bağlıdır. Ayrıca, sanayi sektörünün önde gelen üyelerinin istekleri doğrultusunda, sosyal ve çevre kriterleriyle bağlantılı konular oluşturulmuştur. Diğer bir seçenek de bu işlem belgesinin hayata geçirilmesi için bu standardın geliştirilmesinin sağlanması olmuştur. Bu gelişim, tedarik ve değer zincirlerinin her ikisi de dahil, başka onaylı nihai ürünlerin bütünlüğünü sağlamak için, üstün görüntüleme ve kontrol mekanizması sağlamaktadır.

  GRS, geri dönüşümlü girdi içeren ürünlerin üretimini ve satışını yapan şirketler için kurulmuştur. Bu standart tüm tedarik zinciri, izlenebilir konuları, çevre prensipleri, sosyal gereklilik ve sınıflandırmaları kapsamaktadır.

  GRS, 2008’de Control Union Gözetim ve Belgelendirme Şirketi tarafından geliştirilmiştir.2011’de bu standartın yetkisi Textile Exchange’e (TE) verilmiştir. Mart 2012’de TE, 1 Haziran 2012’de yürürlüğe giren GRS Versiyon 2.1’i piyasaya sürmüştür.

 • KÜRESEL ORGANİK TEKSTİL STANDARDI (GOTS) Open or Close

  Küresel Organik Tekstil Standardı (GOTS) - 2007’den Bugüne

  Global Organic Textile Standartı (GOTS) , organik liflerlerden yapılan tekstil ürünleri için, dünyanın önde gelen proses standartı olarak kabul edilmiştir. Yüksek seviyede çevresel kriter olarak tanımlanmasının yanı sıra olabildiği kadar sosyal kriterler ile bütün organik tekstillere değer sağlama gereksinimlere uyması ile de tanımlanır. Standartın amacı, dünya çapında kabul görmüş, hammaddenin hasatından, çevresel ve sosyal sorumluluklardan, üretimden müşteriye inandırıcı, güvenilir etiketlemeye kadar organik tekstil durumunu garantiye almaktır.

  Tekstil işletmecileri ve üreticilerine, organik kumaşların ve pantolonların tek bir sertifika ile kabul görmüş bütün büyük pazarlara ihracatına izin verilir. Bu standart, iplik, kumaş, kıyafetler için lif üretimi ve ürünlerin yüzeyleri, prosesleri, üretimleri,  paketlenmeleri, etiketlenmeleri, ihracatları, ithalatları ve bütün bu organik lif üretimlerin dağıtımları içindir.

  Versiyonun başlangıcından 6 sene sonra, Version 3.0 1 Mart 2011’de yayınlandı. Dünya çapında uygulanabilirliğin ve doğrulanabilirliğin yanı sıra yüksek ekolojik ve sosyal gereksinimler, güvenilirlik başarısı ve kriterlerin şeffaflığı için güncellenmiştir.

 • OEKO-TEX STANDARDI Open or Close

  Oeko-Tex 100 Standardı – 2003’ten Bugüne

  Oeko-tex Standart 100, belirli kimyasalların kullanımını kısıtlayan tekstil hammaddesi için gerekli bağımsız test ve onaylama sistemidir. Zararlı maddeler için uygulanan testlerin temelini oluşturan kriter kataloğu, en yeni bilimsel bulgulara dayanmaktadır ve sürekli güncellenmektedir, tekstil ürünlerinin insan sağlığı için güvenliği gösteren testlerin her yıl daha da arttığı görülmektedir.

  Test kriterleri ve test metodları, uluslararası standartlarla belirlenmiş ve perakendecilikte satın alma ve gönderme şart ve koşullarının nasıl olduğunu da oluşturmuştur. 51 bini aşan sertifika, milyonlarca farklı bireysel ürünler ve dünya çapında yaklaşık 6,500 şirket ile Oeko-Tex Standard 100, tekstil ürünlerinde zararlı maddeleri bulmak için kullanılan en başarılı ve en iyi bilinen etiket haline gelmiştir. Oeko-Tex etiketi, müşteri için kriter olarak tanınmakta ve üretici için de ek kalite güvencesi sağlamaktadır. Bu kavram tekstil üretim zinciri süresince güvenlik standardı haline gelmiştir ve üretim proseslerinin her aşamasında oluşabilecek zararlı maddelerin kontrolüne olanak sağlamıştır. Bağımsız Oeko-Tex enstitüsü tarafından alınan test örneklerinden, ph değeri, içerdiği formaldehit, pestisitlerin varlığı, çıkartılabilir ağır metaller, klorlu organik taşıyıcılar ve pentaklorofenol, tetraklorofenol gibi koruyucular belirlenir.

 • OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM<br/> SİSTEMLERİ SERTİFİKASI Open or Close

  OHSAS 18001- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI - 2007’den Bugüne
  Ohsas 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi bir İngiliz Standardıdır. İş sağlığı ve güvenliği performansını devreye sokan çeşitli organizasyonlara yardımcı olur. Dünyanın en tanınmış iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardı olarak görülmektedir.
  Çalışanların ve diğer insanların çalışma ortamlarında sağlık ve güvenliği sağlamak, üretim ve servis sektöründe ki şirketler için yasal bir zorunluluktur. Ohsas 18001’in uluslararası standartları: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, yasal zorunlulukları yerine getirmeye yardımcı olur. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çalışanların ve diğer insanların güvenlik sistemleriyle ilgili durumlarını ve sürekli iyileştirme gösteren teşebbüslerin analizini elden geçirir.

 • ORGANİK İÇERİK STANDARDI Open or Close

  Organik İçerik Standardı (Önceki adı: Organic Exchange Standardı) - 2009’dan Bugüne
  Organik İçerik Standardı, bir Textile Exchange standartıdır. Textile Exchange 2002 de Organic Content olarak başlayan kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur. Çiftçiler, üreticiler, markalar ve perakendeciler ile ortaklık içinde olan Organic Exchange, organik pamuk pazarında 2001 yılında 240 milyon dolardan 6,8 milyar dolara büyüme gösterdi. Textile Exchange, dünya genelinde yaşam kalitesini arttırmak, çevreyi yenilemek ve materyal değişimi sağlamak için tekstil zincirinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini canlandırmayı hedefler.

  Organic Content Standart (OCS), şirketlerin verilmiş organik büyüme miktarını doğru şekilde belirleyen nihai üründe 3. şahısların tetkikleri için bir araç sağlayan koruyucu standartın gönüllü bir zinciridir. OCS, Content Claim Standartı’nın (CCS) koruma gereksinimleri zincirinin temelini oluşturur.

  Önceki OE Standardı ile arasındaki temel fark, artık organik olarak yetiştirilen içeriklerin tamamının kullanılabilir olması, kullanılabilecek organik içeriğin organik pamuk ile sınırlı olmamasıdır. Standard hala iki etiketleme seçeneğini kullanıyor:
  OCS 100 - %100 Organik girdi için,
  OCS Blendend - Karışım kompozisyonları için.