Oryantasyon Sistemi

BOSSA’da işe başlayan tüm çalışanlarımıza; “Genel Oryantasyon” ve “İşe Özel Oryantasyon” programları uygulanır. "Genel Oryantasyon", tüm şirkete hizmet sağlayan bölümlerle ilgili genel bilgilerin ve işleyişin aktarıldığı, "İşe Özel Oryantasyon" ise, çalışacağı bölüm ile ilgili işler hakkındaki bilgilerin ve bu işlerin diğer bölümlerle olan ilişkisinin aktarıldığı programlardır.

Oryantasyon Sistemi’nin amacı, BOSSA değerlerini, kurum kültürünü, çalışma ilkelerini ve temel çalışma politikalarını yeni çalışanlara aktarmaktır.