AR-GE

Araştırma ve geliştirme; küresel rekabetin hız kazandığı tekstil sektöründe şirketlerin pazarda öne çıkabilmesi, rakiplerine göre tercih edilebilir durumda olabilmesi için gerekli en önemli alt yapı faaliyetlerindendir.

BOSSA, kurulduğu tarihten itibaren sektöründe öncü olma ve yenilikçi bir moda tedarikçisi olarak müşterilerine beklentilerinin ötesinde ürünler sunma ve bu özelliğini koruma adına Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını stratejik öncelikleri arasında değerlendirmektedir.

Şirketin Ar-Ge ve İnovasyon tanımı “müşteride değer yaratan yenilik” tir. Bu bakış açısı; inovatif ürünlerin yanında inovatif süreçlerin de geliştirilerek müşterinin hayatını kolaylaştırmayı kapsamaktadır. Proses maliyetlerinin düşürülmesi (enerji, su, işçilik, proses zamanı, hammadde/yardımcı madde kullanımı) ve fiyat konusunda rekabetçi bir seviyeye ulaşılması da Ar-Ge başlığı altında yürütülen sürekli-iyileştirme çalışmaları altındadır.

Konuya bakış açısında bir diğer eksen de sürdürülebilirliktir. Yürütülen tüm Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının sonucunda; çevre, insan sağlığı, doğal kaynaklara etki, sosyal unsurlar gibi başlıklar etraflıca sorgulanarak sahip olunan “sürdürülebilirlik bilinci” desteklenmektedir. Dolayısıyla benimsenen felsefeyi “Sürdürülebilir” Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları olarak nitelendirmek yerinde bir tanımlama olacaktır.

Ar-Ge faaliyetleri, Bossa’da sistematik olarak ele alınmaktadır. Aşağıdaki şemada da belirtildiği üzere birçok kaynaktan beslenilmektedir. Fikirler elde edildikten sonra değerlendirilerek, stratejik öneme sahip olanları projelendirilmekte, sonrasında ise yeni ürünler/prosesler hayat bulmaktadır.