İşe Alım Süreci

Türkiye’nin, dünya tekstil piyasasında söz sahibi en büyük entegre tekstil işletmesi olan BOSSA, pazardaki gücüne güç katmak için “İnsanı” en önemli “Kaynak” olarak görür ve bu ilke ile işe alım sürecini yönetir. Öncelikle, İnsan Kaynakları Ekibi olarak biz, uluslar arası kabul görmüş modern yöntemlerle, BOSSA’da mevcut her pozisyon için “İş Tanımı”nı yapmış ve bu iş tanımına uygun “Yetkinlikleri” belirlemiş olarak, departmanlardan gelen “Personel Talebi”ni değerlendirir, mevcut aday havuzumuzdan, kullandığımız online insan kaynakları sitelerinden ve Bossa internet sitesinden yapılan başvurulardan, aranılan özelliklere sahip adayları ön görüşmeye davet ederiz. Ön görüşmede, İşe Alım Uzmanlarımız, adaylarla, “Yetkinlik Bazlı Mülakat Yöntemi” kullanarak görüşmesini yapar ve uygun görülen aday, “Yabancı Dil” testine tabi tutulur, buna ilaveten adaya, yine, uluslar arası kabul görmüş olan bir “Kişilik Envanteri” uygulanarak yapılan görüşmede elde edilen veriler “Objektif” bir temele oturtulur. Bu ön eleme sürecinin ardından, adaylar “Personel Talebi” yapan departmanın orta ve üst kademe yöneticileri ile görüşmeye davet edilir. Bu sürecin sonunda, uygun görülen adaya iş teklifinde bulunulur.