Ödüllendirme Sistemi

BOSSA, çalışanlarının fikirlerine değer verir, onlardan gelecek iyileştirme önerilerini değerlendirmek amacıyla “Öneri ve Ödül Sistemi” ve “Low Cost Re-Engineering” çalışmalarını yürütür. Gelen tüm önerileri değerlendirmek amacıyla kurulan komitelerde, uygun görülen öneriler uygulamaya alınır, şirketimize yaptığı katkı ölçüsünde öneri sahibi, şirket genelinde düzenlenen bir törenle maddi olarak ödüllendirilir.