İş Değerlendirme Sistemi

BOSSA’da “İş Değerlendirme” sisteminin amacı; organizasyonumuzdaki görev, yetki ve sorumlulukları daha belirgin duruma getirmek, işlerin birbirleri ile göreceli değerlerini objektif ve sistematik bir şekilde saptamak ve bu sayede oluşturulan ”İş Tanımlarını” sürekli güncel halde bulundurmak, yapılan değerlendirmede “Kişi”lerin değil, mevcut hali ile “İş”lerin değerlendirilmesini sağlamak, unvan-ücret bağlantısı yerine iş değeri-ücret bağlantısının kurularak dengeli bir ücret yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.